O Felixovi 


Felix je spolek jehož účelem je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dětí, mládeže i dospělých, včetně osob se zdravotním postižením. Felix vznikl jako občanské sdružení v roce 2010. Většina aktivit Felixe probíhala a probíhá venku.

Na začátku své existence Felix pořádal hlavně integrované akce. Ochutnávku z historie najdete pod zříceninou hradu Švamberk, poblíž něhož se několik akcí také uskutečnilo. Už v roce 2010 se našli první fanoušci šifer i v Plzni a začala se psát historie Plzeňské šifrovačky (PLŠI), které proběhlo zatím 10 ročníků a nyní spí zimním spánkem. V roce 2021 měla premiéru šifrovací hra pro rodinné týmy Po Sherlockových stopách, což byla první z šifrovaček pro děti a jejich dospělé Po stopách.

Od roku 2021 se spolek věnuje zejména aktivitám pro lidi se specifickými potřebami. Hlavní pravidelnou celoroční aktivitou je Felixův turistický klub. V roce 2023 otvíráme možnost účastnit se provázené lesní terapie lidem s fyzickým handicapem v programu Do lesa s Josefem. V rámci různých projektů pořádáme i jednorázové či opakující se akce pro děti i dospělé. O jednotlivých akcích a projektech s dočtete, když kliknete na obrázky.

Historie akcí
Historie akcí