MĚSTO V LESE

19.12.2022

Celoroční projekt MĚSTO V LESE má za cíl přiblížit les lidem a lidi lesu. Plzeň má na svém území několik lesních a přírodních lokalit, které jsou v blízkosti tak velkého města unikátní. Specialitou spolku Felix je organizování volnočasových aktivit venku a v přírodě, pro děti a dospělé i lidi s handicapem. V rámci projektu proběhne několik pravidelných i jednorázových akcí - šifrovací hra PO STOPÁCH pro veřejnost, lesní terapie přizpůsobená lidem s tělesným postižením, eko-stopovací hra pro spolky sdružující lidi s mentálním postižením i turistický klub pro lidi s postižením.

Projekt byl podpořen v rámci grantového programu PRAZDROJ LIDEM 2022.