Novinky

Zveme Vás tuto sobotu k Boleveckému rybníku na eko-stopovací hru. Vydejte se za vodou a poznejte, kteří živočichové a rostliny žijí ve vodě a u vody.

PF 2023

01.01.2023

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám v novém roce dobré zdraví, dobré lidi a dobré cesty.

MĚSTO V LESE

19.12.2022

Celoroční projekt MĚSTO V LESE má za cíl přiblížit les lidem a lidi lesu. Plzeň má na svém území několik lesních a přírodních lokalit, které jsou v blízkosti tak velkého města unikátní. Specialitou spolku Felix je organizování volnočasových aktivit venku a v přírodě, pro děti a dospělé i lidi s handicapem. V rámci projektu proběhne několik...

Zítra se čtvreční skupinou vyrazíme ke Kolomazné peci. Vedla tudy i sobotní trasa šifrovací hry pro rodinné týmy Po stopách.

Pomozte nám, abychom mohli dál provázet dospělé lidi se specifickými potřebami do přírody i za poznáním. Kliknutím na obrázek se dozvíte podrobnosti projektu. Díky!