Město v lese

Město v lese

Celoroční projekt MĚSTO V LESE má za cíl přiblížit les lidem a lidi lesu. Plzeň má na svém území několik lesních a přírodních lokalit, které jsou v blízkosti tak velkého města unikátní. Specialitou spolku Felix je organizování volnočasových aktivit venku a v přírodě, pro děti a dospělé i lidi s handicapem. V rámci projektu proběhne několik pravidelných i jednorázových akcí.

Felixův turistický klub - celoroční aktivita, která umožňuje dospělým lidem se specifickými potřebami přiblížit se přírodě, zažít a dozvědět se něco nového společně s kamarády a vrstevníky.

Šifrovací hra PO STOPÁCH - letos proběhne 3. ročník hry a tentokrát se vydáme Po stopách Miroslava Horníčka. Hra je otevřena dětem (cca 8-12 let) a jejich dospělým. 

Lesní terapie DO LESA S JOSEFEM přizpůsobená lidem s tělesným postižením.

Eko-stopovací hra ZA VODOU pro spolky sdružující lidi s mentálním postižením.